محكومیت شیرین و دلپذیر
 

قلب با همه پاکی وصداقتش

محکوم به دوست داشتن

 وچه محکومیتی شیرین تر و دلپذیر تر ازاین است؟

 اما ای کاش همه این محکومیتهای زیبا را می پذیرفتند.

ای کاش...؟

دوشنبه 26/9/1386 - 10:21
پسندیدم 0
UserName