زمزمی از کلام نبوی
 

احبب حبیبک هونا ما عسی ان یکون یغیضک یوما ما و ابغض بغیضک هونا ما عسی ان یکون حبیبک یوماً ما

در دوستی میانه نگهدار که شاید دوست روزی دشمن تو شود و در دشمنی راه افراط مسپار که شاید دشمن روزی دوست گردد.

 

(نهج الفصاحه، ص 14، ح 74)

 

دوشنبه 26/9/1386 - 10:13
پسندیدم 0
UserName