..
توسط : عافی
 

به چه مشغول کنم دیده و دل را که مدام


دل
تو را می طلبد ، دیده تو را می خواهد

دوشنبه 26/9/1386 - 10:9
پسندیدم 0
UserName