ضرب المثلها 81
یه وقت از سوراخ سوزن تو میره یه وقت از در دروازه تو نمیره

دوشنبه 26/9/1386 - 10:5
پسندیدم 0
UserName