خصلتهاى پسندیده امام محمد باقر(ع)
توسط : shokry1344
به نام خدا
سلام
 
خصلتهاى پسندیده امام محمد باقر(ع)
 
ابن شهرآشوب در كتاب مناقب در مورد امام باقر مى نویسد:
او راستگوترین و گشاده روترین و بخشنده ترین مردمان بود.
در میان اهل بیت كمترین ثروت و در عین حال بیشترین هزینه را داشت.
هرجمعه یك دینار صدقه مى داد و مى فرمود: صدقه روز جمعه به خاطرفضیلت این روز بر دیگر روزها، دو چندان مى شود.
چون پیشامدى غم انگیز به او روى مى نمود زنان و كودكان را جمع مى كرد و آنگاه خود دعامى كرد و آنان آمین مى گفتند.
بسیار ذكر خدا مى گفت.
راه مى رفت درحالى كه ذكر خدا مى كرد.
غذا مى خورد در حالى كه ذكر خدا مى كرد بامردم سخن مى گفت، امّا این امر او را از ذكر خدا باز نمى داشت.
فرزندانش را جمع مى كرد و به آنان مى فرمود تا سر زدن آفتاب ذكربگویند.
هر كس از آنان را كه مى توانست قرآن بخواند به تلاوت قرآن وهر كس را كه نمى توانست به گفتن ذكر، امر مى فرمود.
دوشنبه 26/9/1386 - 9:39
پسندیدم 0
UserName