راه زندگی

امام حسین (ع) :ای مردم ! با ارزشهای والای اخلاقی زندگی کنید ،

و برای بدست آوردن سرمایه‌های سعادت شتاب کنید ،

 کار خوبی را که برای آن شتاب نکردید به حساب نیاورید ،

ستایش را با کمک کردن به دیگران بدست آورید .

 

دوشنبه 26/9/1386 - 9:39
پسندیدم 0
UserName