به یاد ماندنی تری كلمات

با سلام دوستان

سازنده ترین کلمه «گذشت» است...آن را تمرین کن.
 
پرمعنی ترین کلمه «ما» است...آن را به کار بر.
 
عمیق ترین کلمه «عشق» است...به آن ارج بده.
 

دوشنبه 26/9/1386 - 8:28
پسندیدم 0
UserName