ترانه ی بارانی
 

دیشب باران قرار با پنجره داشت

روبوسی آبدار با پنجره داشت

 

یكریز به گوش پنجره پچ پچ كرد

چك چك ، چك چك ... چكار با پنجره داشت ؟‌

 

« مرحوم قیصر امین پور »

 

(عكس تزئینی و بی ربط ! ؛ )

دوشنبه 26/9/1386 - 8:22
پسندیدم 0
UserName