ضد حال
توسط : Lion heart
می دونید ضد حال چیه اینکه یک ساعت بشینید تند تند تایپ کنید بعد هم ببینید زبان کامپیوترتان انگلیسی بوده و شما می مونید و سه چهار خط خرچنگ قورباقه
همین چند دقیقه پیش همین بلا سرم اومد
دوشنبه 26/9/1386 - 2:16
پسندیدم 0
UserName