فهرست
توسط : Lion heart
اینم  یک چیزی توی مایه های فهرست

شماره

                                     موضوع

1

رایانه

2

تعریف‌ها

3

رایانه‌های توکار

4

رایانه‌های شخصی

5

رایانه‌ها چگونه کار می‌کنند ؟

6

حافظه

7

پردازش

8

ورودی/خروجی

9

دستورالعملها

10

معماری ها

11

برنامه ها

12

سیستم عامل

13

کاربردهای رایانه

14

واژه کامپیوتر

15

گونه‌های رایانه


Lion heart

دوشنبه 26/9/1386 - 1:53
پسندیدم 0
UserName