گونه‌های رایانه
توسط : Lion heart

گونه‌های رایانه

 • رایانه آنالوگ
 • رایانه ضربانی
 • ریزرایانه
  • رایانه خانگی
  • رایانه شخصی
  • خادم یا server
 • رایانه کوچک
 • رایانه پردازنده مرکزی
 • ابررایانه
رایانه کوانتومی
دوشنبه 26/9/1386 - 1:50
پسندیدم 0
UserName