تعریف‌ها
توسط : Lion heart

تعریف‌ها

هرچند، تعریفات ذکرشده می تواند گستره وسیعی از ابزارهای خاصی که جهت اعمال ویژه‌ای بکار می‌روند را دربر بگیرد. هنگامی که رایانه‌های امروزی را درنظر می گیریم، اغلب ویژگی درخور نگرشی که آنها را از ابزارهای محاسبه قدیمی جدا می کند، ویژگی برنامه‌ریزی آنها می باشد، هر رایانه‌ا‌ی می تواند رفتارهای دیگری را تقلید کند (تنها محدودیت در ظرفیت ذخیره سازی و سرعت اجرا می باشد)،و درواقع این پذیرفته شده است که ماشینهای امروزی می توانند تمامی ویژگی که در سایر دستگاهها پردازشی که اختراع می شوند تقلید نمایند(به هر حال یقینا با سرعت پایین تر). گهگاه، این آستانه قابلیت یک محک سودمند برای شناسایی "رایانه های همه کاره" از ابزارهای با کارایی ویژه قدیمی می باشد. این تعریف "همه کاره" می تواند بصورت رسمی در این تعریف که یک ماشین معین باید بتواند رفتارهای ماشین تورینگ (turing machine) را تقلید نماید، بکار گرفته شود. ماشینهایی که این نیازمندی را تامین کرده باشند بعنوان تورینگ کامل (turing-complete) خطاب می شوند. تا هنگامی که بصورت فیزیکی تامین فضای ذخیره نامتناهی و احتمال zero crashing وجود نداشته باشد لفظ تورینگ کامل بصورت آسان گیرانه ای به ماشین با ظرفیت ذخیره سازی بالا (نامتناهی) و با قابلیت اطمینان واقعی، گفته می شود. نخستین سری از این ماشینها در سال 1941 بوجود آمد: Z3 ساخت کونراد زوسه(Konrad Zuse)که توسط برنامه کنترل می شد(اما ویژگی تورینگ کامل آن در سال 1998 به آن داده شد.). ماشین های دیگری نیز بصورت آشفته و با عجله در سراسر دنیا توسعه یافتند.

دوشنبه 26/9/1386 - 1:21
پسندیدم 0
UserName