نام دو تن از فرشتگان مقرب درگاه الهی
توسط : mohsen_yahoo

گفته می شود که نام جبرئیل ،عبدالجلیل است و کنیه اش ابوالفتوح ،و نام میکائیل عبد الرزاق است و کنیت او ابوالغنایم

يکشنبه 25/9/1386 - 23:50
پسندیدم 0
UserName