بخوانید و بدانید
توسط : mohsen_yahoo

سالمند ترین مرد جهان

 

پیرترین مرد جهان که یک ژاپنی است 112 سالگی خود را جشن گرفت."توموجی تانابه" تاییدیه کتاب رکوردهای گینس را دریافت کرده است.او می گوید هر روز وزنامه می خواند و لب به مشروعات الکلی نزده است.او بارها گفته است که سر عمر طولانی او پرهیز از الکل و استفاده از غذاها سالم سنتی است.

يکشنبه 25/9/1386 - 23:48
پسندیدم 0
UserName