بخوانید و بدانید
توسط : mohsen_yahoo

نخستین رادار

 

اصول فرضیه رادار،در سال 1922م،به وسیله دکتر"هویت تیلور" و "لئو یانگ" دو نفر دانشمند امریکایی کشف و بر جهان دانش عرض شد.در همان سال آزمایشگاه نیروی هوایی امریکا در واشنگتن،این تئوری ها را مورد عمل قرار داد و در نتیجه،در سال 1936،نیروی دریایی امریکا برای پاره ای کشتی های جنگی تعبیه کرد.نخستین جایی که از رادار استفاده شد در کشتی یو.اس.اس نیویورک و در سال 1938 بود.هنگام جنگ جهانی دوم،دستگاه های رادار امریکا در پرل هاربر،نزدیک شدن هواپیماهای ژاپنی را اطلاع داد ولی نکت جالب آنکه در آن هنگام هرگز تصور نرفت که نزدیک شدن هواپیماهای ژاپنی ،برای حمله و عملیات جنگی است و بدین ترتیب اقدامات دفاعی به عمل نیامد.در تکمیل اختراع رادار،دانشمندان انگلیسی نیز دست دارند.بدین معنی که از سال 1930 به بعد،دانشمندان این کشور به تکمیل آزمایشات تیلور و یونگ پرداختند و جداگانه موفق شدند دستگاه های راداری اختراع و تکمیل کنند.

 

يکشنبه 25/9/1386 - 23:47
پسندیدم 0
UserName