به خودتان امیدوار باشید
توسط : yase_nabi

اگر در شرایط برابر، دیگران از شما جلو هستند دلیل بر بی كفایتی شما نیست این تنها بدین معناست كه شما باید برای رسیدن به آنها تلاش بیشتری به خرج دهید.
يکشنبه 25/9/1386 - 22:2
پسندیدم 0
UserName