حضرت باقر (ع ) می فرماید :
توسط : حامد...
 

حضرت باقر (ع ) می فرماید :

 

کسانی را که به حج رفته اند و عمره به جای آورده اند احترام نمایید این امر بر شما واجب است

يکشنبه 25/9/1386 - 21:56
پسندیدم 0
UserName