امام صادق (ع ) می فرماید :
توسط : حامد...
 

امام صادق (ع ) می فرماید :

 

دین برپاست مادامی که کعبه برپاست

يکشنبه 25/9/1386 - 21:54
پسندیدم 0
UserName