حضرت سجاد (ع ) فرمودند :
توسط : حامد...
 

 حضرت سجاد (ع ) فرمودند :

 

آنکه در وطن عهده دار امور خانوادگی و مالی حاجی شود، اجرش مانند اجر اوست ، حتی مانند این است که خود او به زیارت رفته باشد

يکشنبه 25/9/1386 - 21:54
پسندیدم 0
UserName