امام علی بن الحسین (ع ) فرمودند :
توسط : حامد...
 

امام علی بن الحسین (ع ) فرمودند :

 

چون حاجی قربانی کند، قربانی او بهای آزادی وی  از آتش قیامت است

يکشنبه 25/9/1386 - 21:52
پسندیدم 0
UserName