حضرت صادق (ع ) می فرماید :
توسط : حامد...
 

حضرت صادق (ع ) می فرماید :

 

کسی که حاجی را ملاقات کند و با او مصافحه نماید، گویا بر حجر الاسود دست کشیده

يکشنبه 25/9/1386 - 21:51
پسندیدم 0
UserName