حضرت صادق (ع ) به ابن ابی یغفور فرمودند :
توسط : حامد...
 

حضرت صادق (ع ) به ابن ابی یغفور فرمودند :

 

در مسجد رسول خدا زیاد نماز بخوان ، که پیامبرخدا فرمودند : نماز در این مسجد برابر هزار نماز است در مساجد دیگر مگر مسجدالحرام که نماز در مسجد الحرام برابر هزار نماز در مسجد من است

يکشنبه 25/9/1386 - 21:51
پسندیدم 0
UserName