امام صادق (ع ) می فرماید:
توسط : حامد...
 

امام صادق (ع ) می فرماید:

 

 هیچ مکان عبادتی نزد خدا محبوبتر از محل سعی نیست ، چرا که در آنجاهر متکبر گردنکشی خاضع می شود

يکشنبه 25/9/1386 - 21:49
پسندیدم 0
UserName