امام باقر (ع ) می فرماید :
توسط : حامد...
 

 امام باقر (ع ) می فرماید :

 

یک نماز در مسجد الحرام بالاتر از صد هزار نماز در مساجد دیگر است

يکشنبه 25/9/1386 - 21:47
پسندیدم 0
UserName