دو چیز
توسط : گردباد

دو چیز می تواند انسان را از تحقق بخشیدن به رویاهایش باز دارد : این که تصور کند رویاهایش غیر ممکن هستند یا با یک گردش ناگهانی چرخ فلک ،در زمانی که هیچ انتظارش را ندارد ببیند که تحقق آن ها ممکن شده است .

پائولو کوئیلو در کتاب شیطان و دوشیزه پریم

يکشنبه 25/9/1386 - 21:23
پسندیدم 0
UserName