دایره
توسط : گردباد

اولی : میدونی تا حالا به این دقت نکرده بودم که همه چیز عین یک دایره داره تکرار می شه .

دوست اولی: آره آره... منم تا حالا فکر نکرده بودم.  ببینم به نظرت دنیا چه جوریه ؟

اولی : میدونی تا حالا به این دقت نکرده بودم که همه چیز عین یک دایره داره تکرار می شه !!!

يکشنبه 25/9/1386 - 21:17
پسندیدم 0
UserName