یادگار
توسط : گردباد

  از دوست به یادگار دردی دارم          کین درد به صد هزار درمان ندهم

يکشنبه 25/9/1386 - 21:12
پسندیدم 0
UserName