امام موسی كاظم علیه السلام
توسط : گردباد
بهترین عبادت بعد از شناختن خداوند ،‌ انتظار فرج و گشایش است . / تحف العقول صفحه 403
يکشنبه 25/9/1386 - 20:46
پسندیدم 0
UserName