تنهایی را دوست دارم...
توسط : عافی

تنهایی را دوست دارم زیرا دروغی در آن نیست

 

تنهایی را دوست دارم زیرا تجربه کردم

 

تنهایی را دوست دارم زیرا خداوند هم تنهاست

 

در کلبه تنهایی هایم در انتظار تو خواهم گریست

 

و انتظار کشیدنم را پنهان خواهم کرد

يکشنبه 25/9/1386 - 20:14
پسندیدم 0
UserName