خدایا
توسط : djbahal2008

خدایا

بشنوصدایم

,خدایا پر از یاد تو ام

غریب از هر رفیق و آشنا یم

زداغ سروهای سبز وآزاد شکسته بقض ها در گلویم

 

خدایا آتش اسیانم

سرود روشن بارانم

زدل توفانمم,وپر از موج , خواموش,بی خویش غزل به دریای

 

خدایا دفتر ناخوانده ام

به راه یک سفر جا مانده ام

زمستان تا بهار را خوانده ام, به دشت لاله پرپر عشق

به عشق عاشقان خط سوگند به قلب شیشه ی بشکسته سوگند

به بقض در گلو بشکسته سوگند, به اشک سوگ باران جدایی

 

خدایا طاقت تنهایی ام ده دلی بی کینه ودریایی ام ده

به رنگ لاله صحرایی ام ده ,دلی زخمی تر از داغ غزیزان

 

خدایا عمرگل عمر حباب است

نقش بر آب است ,اسیرماهی ها

در این فرصت مرا با خویش مگزار

مرا دریاب که این دریا سراب است

djbahal2008@yahoo.com

 

يکشنبه 25/9/1386 - 19:39
پسندیدم 0
UserName