معبد آرتمیس
معبد آرتمیس در افوسوس ( ترکیه) یکی از زیباترین بناهای ایام گذشته بوده. این بنا با داشتن100 ستون مرمری زیبا که ارتفاع هرکدام از آنها به 15 متر می رسید یکی از عجایب هفتگانه به حساب می آید. این معبد فضایی را در بر می گرفت که تقریباً چندین برابر وسعت آکروپلیس درآتن بود.
می توان گفت که معبد آرتمیس صعود و سقوطهای بسیاری را در طی قرنها پشت سر گذاشته است. این بنا در 600 سال قبل از میلاد ساخته و در سال 550 قبل از میلاد در آتش سوخت. ولی بعد از آن مجددﺃ به صورت بسیار زیباتر و عظیم تری بازسازی شد.
اما این بنا برای دومین بار نیز دچار حریق شد؛ و البته این بار بطور عمدی توسط فردی بنام هروستراتوس که برای به یاد ماندن نامش به این کار دست زد. ولی این معبد بسیار زیبا دوباره با اندازه ای بزرگتر و بسیار بهتر از قبل ساخته و درون آن با مجسمه های بی نظیری تزیین شد.
این معبد پابرجا بود تا زمانیکه بر اثر هجوم بربرها در 262 پس از میلاد برای همیشه از صفحه تاریخ محو شد و هرگز دوباره ساخته نشد؛ و آنچه که از این معبد باقی ماند هم توسط زلزله ها کاﻤﻸ از بین رفت.
يکشنبه 25/9/1386 - 17:46
پسندیدم 0
UserName