معانی سمبلیك گل ها

 معانی سمبلیك گل ها

البته معنای سمبلیك گلها در فرهنگ های مختلف با هم متفاوت است. مثلا من شنیده بودم رز صورتی در فرهنگ غربی یعنی جدایی یا كمرنگ شدن عشق اما خوب ظاهرا در فرهنگ ما معنای دیگری داره مثل این گلها:
 
 رز سرخ: عشق بی ریا- زیبایی- شجاعت- احترام- تبریك - "دوستت دارم"

 رز سفید: پاكی - معصومیت - راز- سكوت- فروتنی- احترام - "عشق من به تو عمیق و خالصانه است"

 رز صورتی: قدردانی- "متشكرم" وقار- ستایش - همدلی- لطافت- شادكامی -"باورم كن" - "تو خیلی دوست داشتنی هستی"

رز زرد: شادمانی - رفاقت- شوق- حسادت - آغاز دوباره - "فراموشم نكن" -  "معذرت میخواهم"

رز بنفش: عشق در نگاه اول.

رز نارنجی: اشتیاق-شیفتگی-آرزو.

غنچه رز: نماد پاكی و زیبایی-جوانی-عشق نوپا.

یك شاخه گل رز: سادگی-سپاسگزاری-عشق تازه.

یك شاخه گل رز سرخ: "دوستت دارم".

رز قرمز سیر: سوگواری.

رز سیاه: مرگ.

تركیبی از رز سفید و سرخ: اتحاد-سازش

رز كاملا شكفته: "من متعهد به تو هستم"-"هنوز دوستت داردم"

دسته گل رز: قدردانی.
 
دسته گل رز كوچك: "من به یاد تو هستم"

داوودی: حقیقت - "تو دوست فوق العاده ای هستی

 نیلوفر آبی: حقیقت.

نرگس: غرور - خود بینی
 
بنفشه: اندیشه های ناگفته- سفر- "سفر بخیر" -پاكدامنی-فروتنی.

سوسن سفید: دوشیزگی - پاكی.

اقاقیا: عشق پاك - عشق پنهانی.

بگونیا: هشدار

كاكتوس: پایداری - استقامت.

 كاملیا صورتی: "در آرزوی تو هستم"

 كاملیا قرمز: "عشق تو همچون آتشی در قلب من است"

 كاملیا سفید: "تو در خور پرستشی
 

يکشنبه 25/9/1386 - 17:6
پسندیدم 0
UserName