سر در معبد علم نوشته اند
توسط : ssm

بر سر در معبد علم نوشته اند:

هر که به درون گام می نهد باید ایمان داشته باشد.

ماکس پلانک

يکشنبه 25/9/1386 - 16:56
پسندیدم 0
UserName