نوشابه عامل کوتاهی قد
توسط : mahdi68am
 

مصرف بی رویه نوشابه در میان نوجوانان، شیوع پوکی استخوان را در این گروهی سنی افزایش می دهد.

نینا کریمی کارشناس تغذیه گفت: به دلیل اینکه این فراورده سرشار از فسفر مواد افزودنی و گاز منواکسید کربن است، ضمن آسیب رساندن به دستگاه گوارش، از جذب کلسیم که در رشد استخوان نقش دارد،نیز جلوگیری میکند. به این ترتیب شوع شکستگی دست و پا و کوتاه قدی در میان نوجوانان افزایش می یابد.

يکشنبه 25/9/1386 - 16:53
پسندیدم 0
UserName
x