باطن
توسط : aftab
در زمــیـن دیگــران خــانه مــكن
فــكر خــود كن فكر بیگانه مــكن
كــیست بـیگانـه تــن خــاكى تـو
كــز بــراى اوســت غــمناكى تـو
تا تو تن را چرب و شیرین می‎دهى
گوهــر جــان را نــیابى فــربـهى
گر میان مشك تـن را جـان شــود
وقت مـردن گـند آن پــیدا شــود
مشك را بر تن مزن بر جان بــمال
مشك چه بود نـام پـاك ذوالجلال
يکشنبه 25/9/1386 - 16:19
پسندیدم 0
UserName
x