قاتل مو خرمائی در اصفهان
توسط : mohsen_yahoo

بنام خدا

بازار شایعات در اصفهان

چند روزی است که بدنبال قتل یک افسر پلیس و یک جهانگرد فرانسوی بازار داغ قتلهای زنجیره ای مردم را به وحشت انداخته ولی مسئولین انتظامی این گونه خبر ها را کذب دانسته و از مردم خواستند که به هر شخصی که دارای موی خرمایی و قدی متوسط با لهجه خواص در گذشته و حال دارندمراتب را کزارش دهند و به یابنده مخفی گاه این شخص هزینه یک سفر به حج تمتع هدیه خواهد شد.

يکشنبه 25/9/1386 - 16:12
پسندیدم 0
UserName