فراغت
توسط : aftab

اوقات فراغت

ایام جوانى به سرعت سپرى خواهد شد و بار دیگر بازنمى گردد.
جوان باید طورى برنامه زندگى خویش را تنظیم نماید كه از اوقات فراغت خود به نفع سازندگى روحـى و روانى خویش بهره گیرد و براى ادامه تحصیل و شغل مناسب در آینده , آمادگى لازم را به دست آورد.
باید قدر فرصتها و ایام پر ارزش جوانى را بداند و آن را بیهوده هدرندهد .
حـضـرت عـلـى (ع ) مـى فـرمـایـد: پـیش از آن كه دوره پیرى ات فرابرسد ازجوانى خود استفاده كن .
و نیز مى فرماید: كسى كه وقت خود را به كسالت و بیهودگى صرف كند, به خوشبختى نمى رسد.
جـوان بـایـد در زنـدگـى اش برنامه و نظم داشته باشد, تا اوقاتش چراگاه وسوسه هاى شیطانى نگردد.
او بـایـد از تـفریح و ورزش براى سالم سازى بدن در جهت پرورش روح , استفاده كند, زیرا تفریح سالم , انسان را از ملالت كارهاى یكنواخت زندگى , رهایى مى بخشد.
حضرت على (ع ) مى فرمایند: فرح و شادمانى , باعث وجد و نشاط روح مى شود.
متاسفانه بعضى از جوانان ما نمى دانند, چگونه از اوقات فراغت خود بهره جویند.
گـاهـى در خـلال ایـام تـعـطـیلى و فراغت مرتكب گناه مى شوند, و دست به كارهاى نامشروع مى زنند و در نتیجه , موجبات كسالت و پشیمانى خود ودیگران را فراهم مى سازند.
بـنـابـرایـن , جـوان مى تواند قسمتى از فرصتهاى خود را پس از مطالعه دروس به ورزش و انجام فـعـالـیـتهاى جسمى وهنرى با دوستان خوب اختصاص دهد, از این رو انجام اعمال زیر را در ایام فراغت پیشنهاد مى كنیم :.
ـ اسـتـفـاده از نـرمـش و حـركـتـهاى سبك , بطورمرتب وروزانه و یا هفته اى یك بار پرداختن به ورزشـهاى سنگین , مانند كوهنوردى , شنا, والیبال , فوتبال ,كشتى وب ولى نباید همه اوقات فراغت صرف ورزش شود, بلكه با برنامه ریزى از فرصتها استفاده شایسته اى به عمل آید.
ـ هـر جوانى باید استعدادهاى ذوقى خود را نیز شناسایى كند و با اختصاص دادن وقت مناسبى آن را پـرورش دهد, مثلا, مى تواند در زمینه نقاشى ,عكاسى , خطاطى , شعر, مكانیكى و الكترونیكى و غـیـره , پـس از خـسـتـگـى ازمـطـالـعـه , پاره اى از فرصتهاى مرده را كه معمولا بدون استفاده باقى مى مانند, به این قبیل امور تفننى اختصاص دهد تا در این زمینه ها تجربه اى كسب كند.
پرداختن به امور ذوقى از این جهت اهمیت دارد كه اولا: برتوانایى انسان مى افزاید.
ثـانـیـا: سبب تلطیف روح مى شود و زندگى را ازحالت خشك وبى روح , خارج ساخته وشخصیت انسان را به صورت چند بعدى (نه یك بعدى )رشد مى دهد.
ـ در مـطالعه باید علاوه بركتب درسى و كتابهاى مفید در زمینه هاى اعتقـادى , اخلاقى , تاریخى , سیـاسى , به افزایش اطلاعـات عمومى و فراگیرى تجوید و قرات قرآن و زبانهاى خارجى نیز توجه داشت و درزمینه هاى مختلف بر اطلاعات خود افزود تا وسعت دید پیدا نمود.
ـ پـاره اى از مهارتهاى فنى و عملى نیز درزندگى مورد نیاز است و بهتر است در دوران جوانى با اسـتفاده از اوقات فراغت به فراگیرى آنها پرداخت ,از قبیل : تعمیر وسائل مكانیكى , برقى وب كه ما را براى زندگى آینده آماده مى سازند.
پس باید همه جانبه فكر كرد و همه جانبه برنامه ریزى كرد و به پرورش استعدادهاى فكرى , ذوقى , هـنـرى , عـلـمى پرداخت تا دیدى واقع بینانه وشخصیتى جامع به دست آورده و به كمال انسانى نزدیك شد.

يکشنبه 25/9/1386 - 16:11
پسندیدم 0
UserName