مال حلال
توسط : aftab

مال حلال :

پیغمبر اكرم (ص) فرمود: هر آنكس روز خود را در تلاش بدست آوردن مال حلال بسر برد و شب خسته و كوفته به بستر خواب رود چنین كسى در حالى شب را بسر برد كه آمرزیده باشد.

 

امام صادق (ع) فرمود: هرگز پى گیرى روزى حلال را رها مكن كه آن ترا بر دینت یارى دهد. از معصوم رسیده كه هر كه بدین منظور در پى درآمد مال بود كه از مردمان بى نیاز گردد و به همسایگان كمك كند چون

 

خداى را ملاقات نماید (مرگش فرا رسد) روى او بسان ماه شب چهارده بدرخشد.

 

پیغمبر اكرم (ص) فرمود: به دنبال مال حلال رفتن بر هر مرد مسلمان و زن مسلمان واجب است.

 

ابن عباس گوید: هرگاه پیغمبر (ص) یكى را مى دید و از او خوشش مى آمد مى فرمود: آیا این شخص كسب و كارى دارد؟ اگر مى گفتند: نه، مى فرمود: از چشمم افتاد. عرض مى كردند چرا؟ مى فرمود: به جهت اینكه اگر مسلمان كسب حلال نداشته باشد با دین خود زندگى كند (ناچار دین فروشى كند و تأمین معاش نماید).

 

و فرمود: هر كه از رنج دست خود بخورد بسان برق جهنده از صراط بگذرد.

 

امیرالمؤمنین (ع) فرمود: دیرى نپاید كه مردم درهم حلالى و زبان راستگوئى و دوست همدمى كه به وى انس گیرند نیابند. (بحار: 103/8 و 78/70)

يکشنبه 25/9/1386 - 15:57
پسندیدم 0
UserName
x