رابطه ی اراده و اندیشه و سرنوشت
توسط : parandeh2

هر اراده و اندیشه ی انسان زاییده ی مغز است. از مغز به اعضای بدن منتقل میشود و بلاخره به صورت کار فعل ظاهرمیگردد. هر فکری که از مغز وارد اعضای بدن شود با اعضای بدن هماهنگ است. به این شکل انسان زندگی خود را در میان وجودمادیش ترتیب میدهد یعنی خود او شرح حال خود را تهیه میکند. و باز به این صورت است که فرشتگان به ساختمان بدنی هر انسانی نگاه میکنند و سرنوشت او را تعیین می نمایند.دوستتان دارم ای یاران زهرهparandeh2

يکشنبه 25/9/1386 - 15:22
پسندیدم 0
UserName
x