پیروزی ِ همیشگی
توسط : یاكریم

« پیروزی از آن مردمانی است كه همیشه تواناییِ در برابر سختی ها را داشته باشند . »  

 خواجه نصیر الدین طوسی   

يکشنبه 25/9/1386 - 15:22
پسندیدم 0
UserName
x