بزرگترین افتخار
توسط : meloudi

بزرگترین افتخار در این نیست که هرگز سقوط نکنیم، بلکه در آن است که بعد از هر سقوط دوباره بپاخیزیم.  

يکشنبه 25/9/1386 - 15:22
پسندیدم 0
UserName