استفاده صحیح از فکر مساویست با سعادت با آینده ی روشن
توسط : parandeh2

بنای آینده را با مصالح فکری باید بسازیم. خودمان بی خبریم که سعادت یا تیره بختی را در زندگیمان با فکر خویش فراهم میکنیم. بنای کاینات بر روی این اصل گذاشته شده و نام آن را تصادف نهاده اند. در این صورت سرنوشت خود را انتخاب کن علاقه تولید علاقه میکند و از کینه کینه می زاید.با تشکر زهرهparandeh2

يکشنبه 25/9/1386 - 15:12
پسندیدم 0
UserName