همیشه ...
توسط : n@sim20
 

همیشه به یاد داشته باش که نقطه متضاد عشق ، نفرت نیست

          بلکه بی تفاوتی و نداشتن شفقت است ...

يکشنبه 25/9/1386 - 14:50
پسندیدم 0
UserName