زرشک !
توسط : ali_apolo

سلام !

2باره آمدم ...

اما چه آمدنی ؟ فردا امتحان ریاضی داریم

6 سوال = 1.5 ساعت (!!!!)

خودتون فکر کنید چقدر آسونه (!)

يکشنبه 25/9/1386 - 14:32
پسندیدم 0
UserName