آداب ازدواج 8
 

باب اول : در تشویق به ازدواج و یا ترك آن 

در اعراض از ازدواج


رسول اكرم (ص ) فرموده است :
« بهترین مردم پس از سال دویست ، شخص سبك بار كم ثروتى است كه زن و فرزند ندارد.» (1)
و نیز فرموده است : « زمانى برسد كه شخص به دست همسر و والدین و فرزندانش ‍ هلاك شود، به خاطر تهى دستى او را ملامت كنند و او را به كارهاى طاقت فرسا وادارند و در نتیجه به كارهایى وارد شود كه باعث از بین رفتن دینش شده و هلاك افتد.» (2)
در خبر است : « كمى عائله ، یكى از دو عامل توانگرى و زیادى عائله ، یكى از دو عامل تنگدستى است .» (3)
از دارانى ، درباره ازدواج پرسیدند، در پاسخ گفت : « شكیبایى در برابر آنها بهتر است از شكیبایى و تحمل ایشان ، و شكیبایى و تحمل ایشان بهتر است از شكیبایى و تحمل آتش دوزخ » ، و اضافه كرد: « شخص مجرد شیرینى عمل و آسایش ‍ قلب را بیش از شخص متاءهل احساس مى كند.» و بار دیگر گفت : « من از یارانم كسى را ندیدم كه ازدواج كرد باشد و بر آن درجه و مرتبه اولیه خود، باقى مانده باشد.»
گویند:
« هرگاه خداوند خیرى را براى بنده اى بخواهد، او را گرفتار زن و مال دنیا، نگرداند.» معناى این سخن آن است كه مفید به حال او باشند نه آنكه باعث گرفتارى او گردند. این مطلب اشاره به این سخن دارانى دارد كه : « آنچه از زن و فرزند و ثروت كه تو را از یاد خدا باز دارد، نامیمون است .»
خلاصه آنكه از كسى درباره اعراض از نكاح به طور مطلق روایتى نقل شده است مگر این كه به شرطى مقید گردیده است ؛ اما در مورد تشویق به ازدواج هم به گونه مطلق و هم مقرون به شرط، روایاتى آمده است . بنابراین با نقل موارد خاص آفات و فواید نكاح ، پرده ابهام را بر طرف مى سازیم .

پاورقى ها :

1- این حدیث را ابویعلى به نقل از حذیقه روایت كرده و خطایى در باب عزلت از حدیث وى و ابوامامه نقل كرده است و هر دوى آنها - بطورى كه در المغنى آمده است ضعیف - مى باشند.
2- عراقى گوید: این حدیث را خطابى در باب عزلت از حدیث ابن مسعود، و بیهقى در باب زهد، نظیر آن را از قول ابوهریره نقل كرده اند كه هر دوى آنها ضعیفند.
3- بخش اول این حدیث را شریف رضى در نهج البلاغه ضمن حكم به شماره ئ 141 و ابن شعبه حرانى در صفحه 214 تحف العقول از قول على (ع ) نقل كرده اند. قضاعى ، این حدیث را در كتاب مسند الشهاب از قول حضرت على (ع ) و دیلمى در كتاب مسند الفردوس از قول عبداللّه بن عمر و ابن هلال مزنى ، آورده اند كه هر دو نقل با این اسناد، ضعیف مى باشند.

 
 
يکشنبه 25/9/1386 - 14:25
پسندیدم 0
UserName