جهان زیبا
توسط : meloudi

همه جای این جهان مملو از زیبایی است، تنها باید با دیده زیبا بین و عینک زیبایی آن را دید.

يکشنبه 25/9/1386 - 14:15
پسندیدم 0
UserName