ماهی دشمن افسردگی
توسط : mahdi68am
 

تحقیقات نشان می دهد در کشور هایی نظیر چین و ژاپن که مصرف ماهی و غذاهای دریایی یک پای ثابت وعده های غذایی مردم این کشورهاست ، افسردگی کمتر از دیگر جوامع مانند جوامع آمریکایی که مصرف ماهی در این کشور چندان بالا نیست دیده می شود.

مردم کشورهای چین و ژاپن با مصرف ماهی به میزان فراوان توانسته اند که حجم کلسترول در بدن خود را به میزان قابل قبولی نگه دارند.

يکشنبه 25/9/1386 - 14:4
پسندیدم 0
UserName
x