عشق بی تقصیر است
توسط : mahdi68am
 

عصری است غریب و آسمان دلگیر است

افسوس برای دل سپردن دیر است

هر بار بهانه ای گرفتیم و گذشت

عیب از من و توست ، عشق بی تقصیر است

يکشنبه 25/9/1386 - 14:0
پسندیدم 0
UserName
x