190 گناه زبان
توسط : meloudi

17. انکار و تکذیب

«انکار» و «تکذیب» را نیز می توان از رئوس دنیای زبان برشمرد. این دو مقوله هر گاه که به حق منجر شوند، ضرورت پیدا می کنند؛ ولی اگر به باطل بینجامند، خود باطل اند. در این میان، انکار و تکذیبِ ایمان یک مؤمن از قباحت شدیدتری برخوردار است.

در قرآن آمده است: ای کسانی که ایمان آورده اید، هر گاه در راه خدا به راه افتادید، تفحّص کنید و کسی که برایتان القاء سلام می کند، نگویید تو مؤمن نیستی.

يکشنبه 25/9/1386 - 13:51
پسندیدم 0
UserName