190 گناه زبان
توسط : meloudi

16. انتقاد علنی

«انتقاد» یکی از کارکردهای چند وجهی زبان است که هم می تواند مثبت باشد و هم می تواند منفی باشد. انتقاد امری مطلق است و تابع شرایطی است که از جمله آنها می توان به داشتن تخصص و ارتباط به موضوع مورد انتقاد، غرض نداشتن، نحوه بیان و مهمتر از همه، مفید و مثبت بودن اشاره کرد. انتقاد اگر درست و منطقی و با ضابطه نباشد، «ضد انتقاد» می شود و آثار سوئی از خود بر جای می گذارد که در متون دینی مورد مذمّت قرار گرفته است.

در کلامی از علی (ع) آمده است: نصیحت گویی تو در میان همگان، به تحقیر شخصیت منتهی می شود.

امام یازدهم می فرماید: هر کس که برادر خود را به صورت نهان وعظ نماید، به او اعتبار داده است و کسی که او را آشکارا نصیحت نماید، او را زشت نموده است.

يکشنبه 25/9/1386 - 13:43
پسندیدم 0
UserName